शब्दफुले वेचतांना....

Tuesday, 9 August 2011

ही जगाची रीत नाही!

एक छोटासा प्रयत्न गझल लेखनाचा! :)

आबरु टांगीत नाही
ही जगाची रीत नाही

प्रीतही व्यवहार झाला
मीच हे घोकीत नाही

लपविला हृदयी वसंता
अन ऋतू फिरकीत नाही

काय त्यांची रीत उलटी
आठवावी प्रीत नाही ?

जाळले हातावरी मन
करपणे सोशीत नाही

कोंडुनी सूर्यास म्हणती
तेज हे विक्रीत नाही

झाकते वळ, पाठ दुखरी
काय हे विपरीत नाही ?

आज का ''नयनां''त पाणी
कढ कधी थिजवीत नाही