शब्दफुले वेचतांना....

Monday, 6 June 2011

अलिकडे...पलिकडे!

किती ...
संथसं पाणी
अलिकडे!
लाट नाही
नाही उमंग
वृक्षांचे स्तब्ध
प्रतिबिंब!
फुल टपकते
पाण्यात
दुरवर गेले
तरंग
मोहरते
पाण्याचे अंग!
***
किती ...
गतिमानसे
जीवन पलिकडे!
उंचावरुन
कोसळणारा प्रपात
घोंघावता वारा
धसमुसळे पाणी
नि खडकांमधली
फेसाळती रेघ
भिजते फुल
तुटल्या पाकळ्या
खळाळते
पाण्याचे अंग!

Friday, 3 June 2011

स्वप्नांचे अक्षांश, रेखांश...!

आजकाल मी तपासत असते
आपल्या दोघांच्या स्वप्नांचे
अक्षांश, रेखांश...!

मान्य आहे मला-
की माझ्या झोपडीच्या
स्वप्नांमधे 'अर्थ' नसेल

पण तुझ्या महालाच्या
स्वप्नांत उणीपुरीसुद्धा
'माया' नव्हती !

हे तुला कळलं तरी पुष्कळ आहे!