शब्दफुले वेचतांना....

Tuesday, 29 March 2011

तू-(वजा) मी = शुन्य!!!

आताशा, जीवनाची गणितं नाही
मांडत बसत मी!
कारण, तुझी केवढी तक्रार
माझ्या व्यवहारशून्यतेबद्दलची!!

आठवत असेल तुला
कधीतरी रस्त्याने
जातांना झालेला
'पायथागोरसच्या सिद्धांता'वर
आपला वाद!

कर्ण वर्ग बरोबर बाजु वर्गांची बेरीज
हे माहित असुनही तुझी जवळच्या
रस्त्याने जाण्याची धडपड
आणि मग काळ, काम, वेगाचं
गणित मांडल्यावर होणारा वैताग
तशीच तुझी हातचं राखुन
बेरजा करण्याची सवय!!

हं! आता तुझ्यासारखं व्यावहारीक
नसेल होता येत मला....
पण तू - (वजा) मी = एक मोठ शुन्य
हे तरी मान्य करशील ना?

2 comments:

  1. vvaa. hehI ek vegalha ganit :-)

    ReplyDelete
  2. पण तू - (वजा) मी = एक मोठ शुन्य
    हे तरी मान्य करशील ना?

    khupach chan aahe .....

    ReplyDelete