शब्दफुले वेचतांना....

Friday, 30 September 2011

...कुणा न कळता पावसात रडतो मी

सुधरण्या चुका जन्म नव मागतो मी
जगावेगळे मागणे मागतो मी

हा पण असाच एक तोडका मोडका प्रयत्न!

कसे हे असे सोयरे,ना सुतक त्यां
तयांचे हि श्राद्ध अता घालतो मी

भिजवुनी मला रोज जातो तसा तो
कुणा न कळता पावसात रडतो मी

कसे सांगु कोणा फुले नच नशीबा
इथे अन तिथे कंटकी भासतो मी

नको रे अता येरझार्‍या पुन्हा त्या
उरकली कि कामे तुला सादतो मी

No comments:

Post a Comment