शब्दफुले वेचतांना....

Friday, 21 October 2011

..इथे तर श्वास सुटण्यासाठी आसुसलेला!
कुणा झाडावर असेल चांदण्याची पखरण
इथे तर अजुनही वैशाखाचं ऊन रणरण

कुणाच्या असेल दारात मोगरा बहरलेला
माझ्या अंगणी तर निवडुंगच शेफारलेला

कुणी असेल सखीसोबत गात तराणे
इथे तर आसवांसोबत आयुष्याचे वाहणे

कुणाची असतील पाळं मुळं पसरलेली
इथे निष्पर्ण झाडे अधांतरी लटकलेली

कुणाचा असेल कुणात जीव गुंतलेला
इथे तर श्वास सुटण्यासाठी आसुसलेला
-'जालवाणी' दिवाळी अंकात पुर्वप्रकाशित

1 comment: